Initiatiefnemers Nationaal Platform Bomen

VHG Platform Boomspecialisten

VHG Platform Boomspecialisten is een platform van en voor boomspecialisten die lid zijn van VHG. Het platform organiseert vakinhoudelijke kennisbijeenkomsten en initieert en begeleidt de uitvoering van boomspecialisten gerelateerde projecten. Het VHG Platform Boomspecialisten was betrokken bij onder andere de onderstaande projecten:
1. De Baten van Bomen, Resultaten van i-Tree Eco in Nederland
2. i-Tree, Wat is een boom waard?
3. Bouwen met Bomen
4. Protocol Essentaksterkte
5. EMVI-criteria, leidraad voor boombestekken
6. Ecosysteemdiensten Bomen
7. Europese Standaard Snoeien van Bomen

Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging (ISB)

De Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) bestaat uit ruim 30 grote gemeenten, de universiteit van Wageningen, de hogeschool van Hall Larenstein en verschillende boomdeskundigen. De ISB doet onderzoek naar onder andere boomziekten en -aantastingen zoals bijvoorbeeld de essentaksterfte of de kastanjebloedingsziekte.

Ook stelde de ISB richtlijnen op hoe steden kunnen omgaan met oude populieren. Daarnaast is de ISB betrokken bij het OOGstfonds. Dit fonds bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, kwekers, aannemers en universiteiten. Samen doen zij onderzoek naar ziekten en plagen, naar klimaatverandering en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

Partners Nationaal Platform Bomen

PC Bomen

IPC Groene Ruimte

Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-ISA)

Groenkeur

N.V.T.B.

Stadswerk

CROW

i-Tree Platform Nederland

Bomenstichting

LTO Nederland Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Yuverta mbo

Van Hall Larenstein-Velp

Nederlandse Dendrologische Vereniging

Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen

Foto van de initiatiefnemers en partners van het Nationaal Platform Bomen tijdens de lancering van het platform op zaterdag 18 maart 2023 bij Yuverta MBO in Velp

De samenwerkingspartners binnen het Nationaal Platform Bomen, v.l.n.r., vooraan: Ronny Sprong (IPC Groene Ruimte), Henk Werner (KPB ISA), Maarten Windemuller (Bomenstichting), Willem van Delft (Praktijk Centrum Bomen) en Djorn Noordman (ISB). Achteraan, v.l.n.r.: Dick Oosthoek (Groenkeur en NVTB), Marc van Rosmalen (Koninklijke VHG), Maarten Loeffen (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland) en Jan Willem de Groot (VHG Platform Boomspecialisten en iTree Platform Nederland).

Foto: Michiel Pothoff