Nationaal Platform Bomen

Opdrachtgevers (ISB) en opdrachtnemers (VHG) hebben elkaar gevonden vanuit de visie dat het ontwerp, de aanleg en het beheer van bomen beter moet. Vanuit de huidige gefragmenteerde situatie gaan wij op zoek naar de gezamenlijkheid om zo het collectief belang van bomen weer op de kaart te krijgen. Met deze gezamenlijke ambitie creëren wij beter presterende en toekomstbestendige bomen in een groene samenleving. Kortom: we gaan door de bomen het bos weer zien.

Deelname

Deelname aan het Nationaal Platform Bomen staat open voor iedereen, waarbij het kunnen leveren van een actieve bijdrage een voorwaarde is. Deze bijdrage kan, op maat van elke deelnemer, inhoudelijk en/of financieel zijn. Het Nationaal Platform Bomen is geen nieuwe organisatie, maar een beweging. De deelnemers bepalen steeds weer met elkaar de inhoud.

Praatplaat NPB
Overhandiging agenda NPB

Doelstellingen

Van individuele naar integrale aanpak

  • Gezamenlijke toekomstvisie (Nationaal Bomenplan)
  • Marktontmoeting (verbinden van de keten)
  • Integraal onderwijs (Doorlopende Leerlijn Boomspecialisme)
  • Ontsluiting van kennis (centrale website, kennisbijeenkomsten, Boominfodag, etc.)
  • Collectief onderzoek initiëren (OOGSt-fonds)

Van eigen naar gezamenlijk

  • Landelijke normen (CROW, Handboek Bomen)
  • Landelijke richtlijnen (EPR, essentaksterfte)
  • Landelijke certificaten (Doorlopende Leerlijn Boomspecialismen

Van kosten naar toegevoegde waarden

  • Ecosysteemdiensten (i-Tree)
  • Positioneren van belang van bomen (Nationaal Bomenplan)

Kernteam

Het kernteam van het Nationaal Platform Bomen bestaat uit de onderstaande personen.
Djorn Noordman

Intergemeentelijke Studiegroep Bomen

Jan Willem de Groot

VHG Platform Boomspecialisten

Roeland Lelieveld

Intergemeentelijke Studiegroep Bomen